Opstarten trainingen senioren

Beste allemaal,
Afgelopen weken hebben we in het bestuur veel gediscussieerd over het wel of niet door laten gaan van trainingen voor senioren. Voor ons een groot dilemma en wij willen jullie hier graag deelgenoot van maken. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van onze leden, vrijwilligers en supporters. Vanaf het opstarten van sporten in voorjaar 2020 hebben wij dan ook in het bestuur afgesproken dat de gezondheid van onze leden en anderen van groter belang zijn dan kunnen sporten. Wij hebben om die reden dan ook altijd zorgvuldig gehandeld binnen de bestaande maatregelen en zijn op sommige punten ook strenger geweest. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er gelukkig geen besmettingen te herleiden zijn geweest naar onze verenging. Helaas hebben wel leden meegemaakt dat zij of iemand in hun naaste omgeving corona hebben gekregen of naasten aan de gevolgen daarvan zijn overleden. 

Ook wij merken dat deze periode van iedereen veel vraagt. De huidige maatregelen zijn gericht op het beschermen van fysieke gezondheid, maar hebben ook zeker gevolgen voor de mentale gezondheid. Sociale aangelegenheden zijn er weinig en ook qua, letterlijke, bewegingsvrijheid is het behelpen. Het verenigingsleven is op dit moment minimaal, maar de drang ernaar wordt steeds groter. Beweging en sociale interactie zijn goed voor een goede fysieke én mentale gezondheid. Sporten is binnen de huidige maatregelen beperkt mogelijk, maar er wordt ook opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Leden willen graag weer even een balletje kunnen schieten met elkaar, maar hierdoor krijg je ook meer reisbewegingen en is er toch een kans dat er net even te dicht bij elkaar wordt gestaan. Daarbij werkt onze mooie plek, centraal in het park, nu ook tegen ons. We zijn een blikvanger, niet alleen voor sportliefhebbers, maar ook voor de organisaties die de corona-maatregelen moeten handhaven.

Wij hebben uiteindelijk in samenspraak met de TC besloten om onder strikte voorwaarden de trainingen voor een deel van de senioren voorlopig op te starten. Deze voorwaarden zijn in eerste instantie nodig om de gezondheidsrisico’s voor iedereen zo klein mogelijk te houden. Daarnaast zijn deze voorwaarden er ook om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is dat wij geen groepstrainingen houden en wij volledig voldoen aan de maatregelen zoals gesteld door de overheid. Wij zijn er ons van bewust dat deze maatregelen ervoor zorgen dat het sociale aspect van het sporten er weinig of niet is. Dat is jammer, maar als we ons hier nu aan houden, kan er later weer meer.

Wij willen jullie vragen zorgvuldig het vernieuwde corona-protocol via de website te lezen en ook na te leven. Na het eerste weekend, maar uiteraard ook op bepaalde momenten tijdens deze gehele periode, komt er een evaluatie en bepalen we of de trainingen op deze wijze kunnen doorgaan of dat er wellicht aanpassingen nodig zijn en uitbreidingen mogelijk zijn. Dit valt of staat natuurlijk grotendeels bij het gedrag van alle trainers en spelers, niet alleen tijdens de training, maar juist ook daarvoor en daarna.

Hoewel de maatregelen zorgvuldig zijn opgesteld, begrijpen wij ook dat er leden zijn die moeite hebben met het opstarten van de trainingen. De risico’s en de gevolgen zijn voor iedereen anders. Wij vinden het belangrijk dat ieder lid zelf moet kunnen bepalen of er wordt deelgenomen aan de trainingen, zonder dat men druk voelt vanuit de groep of trainer. Wij gaan ervan uit dat iedereen hier met respect mee omgaat.

Wij wensen de spelers en trainers veel plezier, houd je aan de maatregelen en blijf gezond (nadenken)!

Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie