JAV en Corona regels

JAV

Zoals eerder vermeld zijn sportkantines tot in ieder geval 20 oktober dicht. Het was eerder deze week onduidelijk of dit ook geldt voor bijvoorbeeld vergaderingen. Inmiddels is er nu vanuit het NOC/NSF en het KNKV naar de sportverenigingen gecommuniceerd dat de kantines echt dicht moeten blijven, dus ook voor vergaderingen. Vanwege deze maatregel hebben wij moeten besluiten de JAV uit te stellen. Het is voor ons als bestuur helaas niet mogelijk om de gehele JAV voor leden digitaal te doen, zonder dat wij als bestuur fysiek (en op 1,5 meter afstand) bij elkaar kunnen zitten. De JAV gaat aanstaande maandag dus niet door. Gelukkig bieden onze statuten en de corona-spoedwet de mogelijkheid tot uitstel. We hopen zo snel mogelijk met een nieuwe datum te komen.

Extra corona-maatregelen

Zoals bekend heeft de overheid extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen treffen ook de sport. In de vorige nieuwsbrief staan al veel belangrijke afspraken en maatregelen genoemd. Hierbij in het kort de spelregels voor het sporten:

  • Binnen- en buitensport is toegestaan.
  • Klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Iedereen (vanaf 13 jaar) houdt 1,5 meter afstand. Is dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop? Dan mag je de 1,5 meter meter tijdelijk loslaten.
  • Voor en na het sporten houd je wél 1,5 meter afstand tot elkaar (vanaf 13 jaar). Ook in de kleedkamers.
  • Kleedruimtes, douches en toiletten mogen gebruikt worden. Maar kom het liefst omgekleed naar de accommodatie en douche thuis.
  • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor de start van een training of wedstrijd.
  • Publiek niet toegestaan bij sportactiviteiten. Voor ouders: Breng en haal je kind niet te vroeg. Ga als ouder en speler na afloop van een wedstrijd of training direct naar huis.
  • Het clubhuis is tijdelijk dicht. De corona-coördinator heeft wel toegang tot het clubhuis voor bijvoorbeeld de EHBO-koffer en AED, maar niet voor opslag van waardevolle spullen. Het clubhuis is wel open tijdens de openingstijden van Kids Aktief, maar uitsluitend voor medewerkers en (ouders van) kinderen van Kids Aktief.

Hieronder nog wat informatie ter verduidelijking.

Ik rijd mijn kind naar een uitwedstrijd. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdteams vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wel dient het aantal chauffeurs beperkt te blijven, dus niet voor elk kind een chauffeur. Er dient zoveel mogelijk samen gereisd te worden. We adviseren per 4-tal maximaal 3 auto’s en per 8-tal maximaal 5 auto’s te hanteren.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. Uitzondering: Als de sportlocatie buiten de eigen woonplaats is, mag een ouder bij een speler uit een jeugdteam blijven kijken. Zorg daarbij wel zoveel mogelijk voor het carpoolen. Blijven kijken kan maar zorg hierin voor het naleven van de regels.

Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
De spelregel van 13 mensen op de bank, waarvan maximaal 8 spelers, blijft gehandhaafd, rekening houdend met de 1,5 meter. Als voorbeeld:
Als een tweede team gespeeld heeft, en het eerste team speelt daarna, mogen er in totaal nog steeds 13 mensen op de bank zitten bij het eerste. Het kan dan dus zijn dat er spelers van het tweede team naar huis moeten.
De voorbereidingstijd op een wedstrijd moet ook zo kort als mogelijk zijn. Een team kan dus niet twee uur voorafgaand aan de aanvangstijd al op de accommodatie zijn.

Wij hopen dat deze maatregelen het gewenste effect zullen hebben op de verspreiding van het coronavirus. Het KNKV heeft laten weten dat de zaalcompetitie in principe door zal gaan, maar bereidt zich ook voor op alternatieven. De Gemeente Amsterdam heeft ook maatregelen getroffen in de sporthallen met betrekking tot gebruik van kleedkamers, publiek en horeca. In de voorbereiding naar het zaalseizoen gaan wij deze bekijken en zullen we in overleg gaan met de diverse verantwoordelijke instanties. Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.

Voor nu hopen we dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden en gezond blijft.

Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com,

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie